Přednosti Czech Schools of Los Angeles

Czech School of Los Angeles nabízí výuku českého jazyka pro děti od 3 let, mládež a dospělé z oblasti města Los Angeles a jeho okolí.

Škola byla založena v roce 2010 generálním konzulem České Republiky v Los Angeles a poté převzata skupinou českých mluvčí, kteří se věnují vedení školy a organizaci českých akcí, nyní pod záštitou Amerického Sokola v Los Angeles za podpory Českého Konzulátu v Los Angeles a finančního grantu Ministerstva Zahraničních Věcí.

About Us

CSLA offers Czech lessons to children of 3+ years old, youth and adults from the Greater Los Angeles area. The school was founded in 2010 by the Czech Consul General in Los Angeles and later taken over by a group of eager parents who continue to dedicate time to running the classes and organizing events for the school community subsidized by Sokol Los Angeles with the support of the Czech Consulate and financial grants received from the Czech Ministry of Foreign Affairs.

Sokol Los Angeles (founded in 1909) is an American Czech/Moravian/Slovak social, gym, and educational organization established to carry on the American Sokol philosophy. Our organization is open to all individuals interested in the Czech/Moravian/Slovak cultures and the American Sokol philosophy. American Sokol is an organization dedicated to the physical, mental, and cultural advancement of its members, the youth and adults that attend its programs, and a local communities it serves. Sokol was founded on the philosophy that only physically fit, mentally alert, and culturally well-developed citizens can make a nation strong and give life to the honorable spirit of patriotism.

Sokol Credo

To build a healthy and beautiful human body; to cultivate a harmonious and total person; to develop firm character, a well-rounded disposition, and a love of truth and justice; to produce strong, lovely, and honorable people; that is the goal of Sokol education.

Česká škola se zaměřuje na výuku v českém jazyce. Vyučujeme moderní komunikativni metodou, zaměřenou především na zvládnutí komunikace v českém jazyce. Naši učitelé jsou rodilí mluvčí a vyučujeme podle nejnovějších učebnic a materiálů.

Cílem školy je také šířit povědomí o české kultuře a tradicích nejen v rámci školy, ale i místní české komunity.

Naši učitelé

Kolektiv našich učitelů tvoří tým rodilých mluvčích z řad našich rodičů, kteři nabízí širokou škálu zkušeností a znalostí českého jazyka, kultury, zeměpisu a dějin.

Petra Richey
Petra RicheyŘeditelka
Petra Richey vyrůstala v Českých Budějovicích na jihu Čech. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, obor evropská studia, sociální práce a politika. Prvně navštívila USA využitím programu Work and Travel, a vrátila se, aby zde studovala Mezinárodní vztahy a obchod.

Pracovala převážně v oboru obchodu, hledání nových zahraničních odbytišť pro americké výrobce, vývoji a výrobě potravinářských produktů, nákupu a dopravy.
Je velmi hrdá na svůj český původ, proto je pro ni důležité se o své zážitky a znalosti dělit a předávat je dalším generacím.

Má ráda přírodu, lyžovaní, kempování a nejraději je s dobrými přáteli.

Jaroslava (Yaroslava) Vošmiková
Jaroslava (Yaroslava) VošmikováUčitelka
Jaroslava (Yaroslava) Vosmikova se narodila v Praze, kde vystudovala FAMU (Filmovou fakultu Akademie múzických umění) obor režie hraného a dokumentárního filmu. Po studiích pracovala v České televizi jako dramaturgyně Přírodopisných pořadů a v redakci Vzdělávacích pořadů natočila řadu výukových filmů pro děti, na kterých se podílela také jako scénáristka. Až do svého odjezdu do USA, působila jako režisérka hraných filmů Filmového Studia Barrandov, kde natočila několik úspěšných filmů v rámci Dramaturgické skupiny pro děti a mládež. Od roku 2016 předává své znalosti a zkušenosti dětem v České škole Los Angeles. Jaroslava Vosmikova má dceru, která vystudovala NYU, je členkou herecké asociace SAG-AFTRA a pracuje jako fotografka v Hollywoodu.