Important 

Everybody needs to complete the St. Andrew church COVID-19 Release and Safety Form before attending the second class ( Sep 17th). This only needs to be done once. Parents can complete the form for their children.

Přihláška

Stáhnout přihlášku

Přihlášku musí vyplnit všichni noví studenti a odevzdat osobně v první den nástupu do školy. Vracející se studenti vyplní přihlášku jen na začátku každého školního roku v září. Platba za vybrané kurzy musí být uskutečněna do konce kalendářního měsíce, ve kterém začíná semestr. Platbu proveďte na naší webové stránce. Děkujeme.

Enrollment Form

Download Form

The application form must be completed by all new students and submitted in person on the first day of school. Returning students complete the application form only at the beginning of each school year in September. Payment for selected courses must be made by the end of the calendar month in which the semester begins. Make a payment on our website. Thank you.

Available Classes for Winter/Spring Semester 2021

Semester starts on September 11, 2021