Description

Spring 2020 | Broučci – Děti 3-4 let Bi-Monthly

  • 10 lekcí o délce 90 minut za $140 +$5 transaction fee
  • Kurz je určený pro děti začátečníky předškolního věku od 3 do 4 let.
  • Od 9.15 do 10.45 hod. každý druhý týden v sobotu.
  • Pozdní poplatek $15 bude připočten za platby od 31/01/2020.

Storno podmínky:

Pro zařazení studenta do zvoleného kurzu, je nutné vytisknout a odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku osobně. Kurzovné je nutné předplatit na celý semestr včas do doby splatnosti. Kurzovné je nevratné. V případě, že klient ze závažných důvodů nemůže docházet do kurzu, kurzovné tímto propadá. Zameškané hodiny lze dle domluvy předem nahradit, ale školné nelze vrátit.

Spring 2020 | Broučci – Children 3-4 let Bi-Monthly

  • 10 lessons, 90 minutes for $140 +$5 transaction fee
  • This course is for children beginners
  • from 3 to 4 years, from 9:15 AM till 10:45 AM, every other week on Saturday.
  • Late Fee: $15.00 is applied to this semester’s tuition starting 01/31/2020.

Important:

To be admitted to the course, the student needs to have a properly filled registration form, signed, and personally delivered. The tuition must be paid before the DUE DATE and is non-refundable. Missed classes can be replaced after approval.